Akcie v septembri 2018

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 – žiaci 1. ročníka
termín: 3. 9. 2018
KOŽAZ – Kurz ochrany života a zdravia – žiaci 3. ročníka, termín: 4. 9. – 6. 9. 2018
Beseda s prezidentom SR – vybratí žiaci 3. a 4. ročníka, 12. 9. 2018
Európsky deň jazykov – všetci žiaci, 26. 9. 20189