Akcie v decembri 2018

  • 3. 12. – triedne schôdze Rady rodičov
  • 3. 12. – 14. 12. – Vianočný turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale
  • 6. 12. – Mikuláš v škole
  • 11. 12. – Matematická olympiáda
  • 13. 12. – The Onlines – divadelné predstavenie pre 1. ročník
  • Olympiáda v ruskom jazyku a Olympiáda ľudských práv – termín bude upresnený