Prijímacie konanie

  • Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu – do 20. apríla 2020.
  • Písomné prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch:
    • 1. termín – 11. máj 2020 o 8.00 hod. (pondelok)
    • 2. termín – 14. máj 2020 o 8.00 hod. (štvrtok)

Z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky v každom termíne môžu skončiť o deň neskôr,  t.j. 12. mája 2020 (utorok) alebo 15. mája 2020 (piatok).

  • Výsledky prijímacej skúšky platia pre prijatie do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2020/2021.
  • Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021 prijímame 120 uchádzačov (4 triedy). Z tohto počtu uchádzačov, v prípade záujmu prijatých žiakov, otvoríme jednu triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Podrobnejšie informácie obsahujú nasledujúce dokumenty: