Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium v školskom roku 2019/20

Informácie o prijímacích skúškach

Písomné prijímacie skúšky pre školský rok 2019/20 sa v prvom kole konajú v dvoch termínoch:

  • 1. termín – 13. máj 2019 o 8.00 hod. (pondelok),
  • 2. termín – 16. máj 2019 o 8.00 hod. (štvrtok).

Z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky v každom termíne môžu skončiť o deň neskôr, t.j. 14. mája 2019 (utorok) alebo 17. mája 2019 (piatok).

Výsledok prijímacej skúšky plati pre prijatie do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2019/2020.

Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2019/2020 prijímame 120 uchádzačov (4 triedy). Z tohto počtu uchádzačov, v prípade záujmu prijatých žiakov, otvoríme jednu triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Podrobnejšie informácie obsahujú nasledujúce dokumenty: