Projekty

  • Aktuálne sme spolu s ďalšími školami Žilinského samosprávneho kraja zapojení v projekte cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Poľsko 2014 – 2020 s názvom Spoznávajme sa a učme sa navzájom.
  • Kondičkou ku zdraviu – v rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja a projektu našej vyučujúcej Mgr. Plešivčákovej sú žiaci motivovanejší pravidelne cvičiť a rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Môžu pritom využívať nové, variabilnejšie zariadenie školskej posilňovne: multifunkčnú posilňovaciu vežu, bežecký pás a merače somatických ukazovateľov.
  • Š. O. K. – školská odborná konferencia, ktorá je priestorom na výmenu informácií i demonštráciu prvých vedeckých objavov a talentov našich študentov
  • Projektové vzdelávanie na našej škole – archív projektu zameraného na inováciu vzdelávania, ktorý na našej škole prebiehal v rokoch 2009 – 2011