Projekty

Od septembra 2019 sme sa stali partnerom projektu Cezhraničný gymnaziálny klaster G13, ktoré združuje okolité gymnáziá za účelom spolupráce a vzájomnej výmeny inovatívnych pedagogických materiálov.

V septembri 2019 vyvrcholili aktivity projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Poľsko 2014 – 2020 s názvom Spoznávajme sa a učme sa navzájom. Do projektu sme boli zapojení spolu s ďalšími strednými školami žilinského samosprávneho kraja a niekoľkými poľskými školami.
Tlačová správa projektu

logo projektu

Cvičme na čerstvom vzduchu – v rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja a projektu našej vyučujúcej Mgr. Plešivčákovej sa v areáli školy vybudoval nový workoutový park. Cvičenie na jeho prvkoch demonštroval kondičný tréner počas prednášky. V škole ďalej prebiehajú súťaže žiakov týkajúce sa športu a telesnej výchovy.

Kondičkou ku zdraviu – v rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja a projektu našej vyučujúcej Mgr. Plešivčákovej sú žiaci motivovanejší pravidelne cvičiť a rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Môžu pritom využívať nové, variabilnejšie zariadenie školskej posilňovne: multifunkčnú posilňovaciu vežu, bežecký pás a merače somatických ukazovateľov.

Š. O. K. – školská odborná konferencia, ktorá je priestorom na výmenu informácií i demonštráciu prvých vedeckých objavov a talentov našich študentov

Projektové vzdelávanie na našej škole – archív projektu zameraného na inováciu vzdelávania, ktorý na našej škole prebiehal v rokoch 2009 – 2011