Úradné hodiny

Riaditeľka školy
Mgr. Adriana Randíková

tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk

Úradné hodiny

PONDELOK 9.00 – 14.00 hod. po vzájomnej dohode
UTOROK 9.00 – 14.00 hod. po vzájomnej dohode
STREDA 9.00 – 14.00 hod. po vzájomnej dohode
ŠTVRTOK 9.00 – 14.00 hod. po vzájomnej dohode

Zástupkyne riaditeľky školy
Mgr. Mária Sulovcová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk

Úradné hodiny pre zamestnancov a žiakov:

PONDELOK 10.25 – 10.45 hod. 13.00 – 14.00 hod.
STREDA 10.25 – 10.45 hod.  
ostatné dni podľa dohody

Mgr. Ivona Polónyiová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk

Úradné hodiny:

UTOROK 10.25 – 10.45 hod.  
ŠTVRTOK 10.25 – 10.45 hod. 13.00 – 14.00 hod.
ostatné dni podľa dohody

Výchovná poradkyňa
Mgr. Marianna Barillová

tel.: 041/56 202 88, e-mail: barillova@gvoza.sk, webstránka Výchovné poradenstvo

Úradné hodiny:

UTOROK 10.45 – 13.20 hod.

Kancelária

Administratívna pracovníčka a tajomníčka školy – pre žiakov, zamestnancov školy a verejnosť: Eva Mohyláková

tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk

Úradné hodiny:

PONDELOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
UTOROK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
STREDA 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
ŠTVRTOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
PIATOK nestránkový deň

V čase od 11.30 do 12.30 prestávka na obed.

Personálna a mzdová pracovníčka pre zamestnancov školy: Mgr. Gabriela Bajzová

Úradné hodiny:

PONDELOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
UTOROK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
STREDA 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
ŠTVRTOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
PIATOK nestránkový deň

V čase od 11.30 do 12.30 prestávka na obed.

Finančná pracovníčka a hospodárka školy:
Bc. Jana Szkanderová

Úradné hodiny:

PONDELOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
UTOROK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
STREDA 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
ŠTVRTOK 7.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod. po vzájomnej dohode
PIATOK nestránkový deň

V čase od 11.30 do 12.30 prestávka na obed.

Ďalšie kontakty

Vedúca školskej jedálne: Lýdia Brezániová

tel.: 041/56 254 32