Úradné hodiny

Riaditeľka školy
Mgr. Adriana Randíková

tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny

PONDELOK 9,00 – 14,00 hod. po vzájomnej dohode
UTOROK 9,00 – 14,00 hod. po vzájomnej dohode
STREDA 9,00 – 14,00 hod. po vzájomnej dohode
ŠTVRTOK 9,00 – 14,00 hod. po vzájomnej dohode

Zástupkyne riaditeľky školy
Mgr. Mária Sulovcová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

Pre zamestnancov a žiakov:

PONDELOK 10,25 – 10,45 hod. 13,00 – 14,00 hod.
STREDA 10,25 – 10,45 hod.
ostatné dni podľa dohody

Mgr. Ivona Polónyiová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

UTOROK 10,25 – 10,45 hod.
ŠTVRTOK 10,25 – 10,45 hod. 13,00 – 14,00 hod.
ostatné dni podľa dohody

Výchovná poradkyňa
Mgr. Marianna Barillová

tel.: 041/56 202 88, e-mail: barillova@gvoza.sk
Úradné hodiny:

UTOROK 10,45 – 13,20 hod.

Kancelária

Administratívna pracovníčka a tajomníčka školy – pre žiakov, zamestnancov školy a verejnosť: Eva Mohyláková

tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

PONDELOK 10,00 – 11,00 hod. 13,00 – 14,00 hod.
UTOROK nestránkový deň
STREDA 10,00 – 11,00 hod. 13,00 – 14,00 hod.
ŠTVRTOK 10,00 – 11,00 hod. 13,00 – 14,00 hod.
PIATOK nestránkový deň

Personálna a mzdová pracovníčka pre zamestnancov školy: Mgr. Gabriela Bajzová

Úradné hodiny:

PONDELOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. 12,30 – 14,00 hod.
UTOROK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. ———-
STREDA 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. 12,30 – 14,00 hod.
ŠTVRTOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. ———-
PIATOK nestránkový deň

Ďalšie kontakty

Vedúca školskej jedálne: Lýdia Brezániová

tel.: 041/56 254 32