Úradné hodiny

Riaditeľka
Mgr. Adriana Randíková

tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny

STREDA 13,00 – 14,00 hod.
ostatné dni podľa dohody

Zástupcovia riaditeľa
Mgr. Mária Sulovcová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

Pre zamestnancov a žiakov:

PONDELOK 10,25 – 10,45 hod. 13,00 – 14,00 hod.
STREDA 10,25 – 10,45 hod.
ostatné dni podľa dohody

Mgr. Ivona Polónyiová

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

UTOROK 10,25 – 10,45 hod.
ŠTVRTOK 10,25 – 10,45 hod. 13,00 – 14,00 hod.
ostatné dni podľa dohody

Výchovná poradkyňa
Mgr. Marianna Barillová

tel.: 041/56 202 88, e-mail: barillova@gvoza.sk
Úradné hodiny:

PONDELOK 8,45 – 11,30 hod.

Kancelária

Personálna pracovníčka a mzdová účtovníčka. Finančná pracovníčka a hospodárka školy – pre zamestnancov školy
Úradné hodiny:

PONDELOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. 12,30 – 14,00 hod.
UTOROK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. ———-
STREDA 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. 12,30 – 14,00 hod.
ŠTVRTOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 11,15 hod. ———-
PIATOK nestránkový deň – práca pre vedenie školy

Administratívna pracovníčka a tajomníčka školy – pre žiakov, zamestnancov školy a verejnosť
tel.: 041/56 202 88, e-mail: gvoza@gvoza.sk
Úradné hodiny:

PONDELOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 10,45 hod. 12,30 – 14,00 hod.
UTOROK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 10,45 hod. 12,30 – 14,00 hod.
STREDA 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 10,45 hod. 12,30 – 14,00 hod.
ŠTVRTOK 7,30 – 08,30 hod. 10,25 – 10,45 hod. ———-
PIATOK nestránkový deň – práca pre vedenie školy

Ďalšie kontakty

Lýdia Brezániová
vedúca školskej jedálne
tel.: 041/56 254 32