Základné informácie

Gymnázium na Veľkej okružnej má výhodnú strategickú polohu a patrí k rešpektovaným a vysokohodnoteným vzdelávacím inštitúciám v Žilinskom kraji. Gymnázium je štátna škola, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou. Cieľom vzdelávania je získať všeobecné vzdelanie a kompetencie v rôznych oblastiach. Ročne sa na štúdium hlási veľké množstvo žiakov zo základných škôl. Na škole sa momentálne v tomto školskom roku celkovo vzdeláva viac ako 520 žiakov pod vedením vyše 40 kvalifikovaných pedagógov. Škole sa darí vychovávať a vzdelávať žiakov pre vysokoškolské štúdium. Má vysoké percento úspešnosti prijímania žiakov na vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí a to aj vďaka 100 % kvalifikovanosti, ústretovosti a snahe pedagógov.

V ostatných rokoch prešla budova školy výraznou rekonštrukciou vnútorných i vonkajších priestorov. Škola disponuje moderným vybavením v učebniach, špecializovanými učebňami pre rôzne predmety, zmodernizovanou telocvičňou, vonkajším ihriskom i posilňovňou s modernými cvičebnými zariadeniami.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Škola pokračuje v dlhodobej tradícii vo vyučovaní matematiky. Každý rok sa na škole otvára trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky, o ktorú je stály záujem. Žiaci sa zúčastňujú mnohých domácich a zahraničných súťaží  v matematike, ale aj fyzike, informatike a dosahujú vynikajúce výsledky. Reprezentujú školu aj na súťažiach a olympiádach z cudzích jazykov, slovenského jazyka, humanitných predmetov, telesnej a športovej výchovy a taktiež aj na šachových súťažiach. Žiaci získavajú mnoho ocenení.

Na škole sa organizujú kultúrne, vzdelávacie a spoločenské akcie a podujatia, ktoré majú tiež svoju tradíciu. Imatrikulácie, GVOBOJ, Študentská kvapka krvi, ples a Akadémia. Naši akademici-herci už 20 rokov pripravujú divadelné predstavenia a mnohokrát získali vzácne ocenenia na celoslovenských prehliadkach divadelných súborov.

Škola aktívne spolupracuje s rôznymi organizáciami, zariadeniami a s fakultami vysokých škôl v SR a ČR.