Kontakt

Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 Žilina

IČO: 0160890
telefón: 041/5620288
e-mail: gvoza@gvoza.sk