Rada školy

Členovia Rady školy:

 • PaedDr. Denisa Zerola, PhD., člen od 13. 6. 2016 za pedagogických pracovníkov
 • PaedDr. Jana Pekárová, PhD., od 13. 6. 2016 za pedagogických pracovníkov
 • Eva Mohyláková, od 25. 8. 2015 za nepedagogických pracovníkov
 • Mgr. Roman Labát, od 29. 9. 2015 – podpredseda za rodičov
 • Ing. Iveta Špániková, od 19. 4. 2016 za rodičov
 • Bc. Zuzana Jaššáková, od 19. 4. 2016 za rodičov
 • Ema Červená, od 13. 6. 2018 za žiakov
 • Mária Pečená, od 16. 10. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Mgr. Eva Turská, od 16. 10. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Ing. Barbora Birnerová, PhD. , od 8. 2. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Mgr. Tomáš Rybárik, od 8. 2. 2018 za zriaďovateľa ŽSK

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 31. 5. 2018

Posledné hlasovanie per rollam: február 2019