Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania.Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy alebo školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

Členovia Rady školy

 • PaedDr. Denisa Zerola, PhD., predseda, člen od 13. 6. 2016 za pedagogických pracovníkov
 • PaedDr. Jana Pekárová, PhD., člen od 13. 6. 2016 za pedagogických pracovníkov
 • Eva Mohyláková, člen od 25. 8. 2015 za nepedagogických pracovníkov
 • Jana Balogová, člen od 4. 6. 2019 za rodičov
 • Mgr. Eva Špániková, člen od 4. 6. 2019 za rodičov
 • Ing. Milan Mrvečka, člen od 4. 6. 2019 za rodičov
 • Ema Červená, člen od 13. 6. 2018 za žiakov
 • Mária Pečená, člen od 16. 10. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Mgr. Eva Turská, člen od 16. 10. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Ing. Barbora Birnerová, PhD., člen od 8. 2. 2018 za zriaďovateľa ŽSK
 • Mgr. Tomáš Rybárik, člen od 8. 2. 2018 za zriaďovateľa ŽSK

Ďalšie informácie