Mapa školy

Hlavná budova:

Prízemie:

12 – učebňa informatiky – hlavná budova – vo vestibule školy
23 – učebňa informatiky – hlavná budova – vľavo z vestibulu školy
24, 26, 27 – hlavná budova – vľavo z vestibulu školy

Prvé poschodie:

31, 32 – hlavná budova – 1. poschodie (vľavo)
35 – hlavná budova – 1. poschodie (v rohu)
36, 37 – hlavná budova -1. poschodie(vpravo)

Druhé poschodie:

52, 53 – hlavná budova – 2. poschodie (vľavo)
56 – hlavná budova – 2. poschodie (v rohu)
57, 58, 59, 63 – hlavná budova – 2. poschodie (vpravo)

Budova školy

Telocvičňa

Telocvičňa (učebňa č. 1) je situovaná medzi hlavnou budovou a prístavbou. Posilňovňa (učebňa č. 2) sa nachádza za vchodom do prístavby školy – dole po schodoch.

Pohľad do telocvične
Pohľad do telocvične

Prístavba:

Prízemie: 73, 74, 78 (multimediálna učebňa)

Prvé poschodie: 79, 80, 82, 83 poschodie

Učebňa cudzích jazykov
Učebňa cudzích jazykov