Naše úspechy

Žiaci našej školy vynikajú v rôznych oblastiach. Na dôvažok, škola má i výborných učiteľov. Stránka obsahuje prehľad školských úspechov v práve prebiehajúcom školskom roku.

Anglický jazyk

Matematika

Nemecký jazyk

Informatika

Slovenský jazyk

Španielsky jazyk

Telesná výchova a šport

Mimoškolské aktivity

Archív