Naše úspechy

Žiaci našej školy vynikajú v rôznych oblastiach. Na dôvažok, škola má i výborných učiteľov. Stránka obsahuje prehľad školských úspechov v práve prebiehajúcom školskom roku.

Anglický jazyk

Matematika

Nemecký jazyk

Informatika

Telesná výchova a šport

Šach

Archív