Triedy a triedni učitelia

TRIEDAUČEBŇATRIEDNY UČITEĽ
I. A52PaedDr. Danka Štalmašková
I. B32Mgr. Miroslava Obročníková
I. C56PaedDr. Renáta Saganová
I. D53PaedDr. Ľubomír Konrád
II. A36Mgr. Martina Čižmáriková
II. B27Mgr. Jana Machynová
II. C59RNDr. Martina Knutelská, PhD.
II. D37Mgr. Katarína Pupiková
III. A35PhDr. Iveta Lieskovská
III. B57Mgr. Ivana Ádámová
III. C58PaedDr. Dagmar Valušiaková
III. D24Mgr. Janka Priadková
IV. A83Mgr. Janka Liachovická
IV. B74Mgr. Monika Milová
IV. C31Mgr. Gabriala Sklenárová
IV. D73Mgr. Janka Medovarská
IV. E63PaedDr. Jana Pekárová, PhD.