Akcie v októbri 2019

  • 4. 10. 2019 – Kto je ďalší – film na tému kyberšikany
  • 7. – 11. 10. 2019 – exkurzia Švajčiarsko – Nemecko – Rakúsko pre žiakov tretieho ročníka
  • 14. 10. 2019 – výchova k manželstvu a rodičovstvu – prednáška pre žiakov druhého ročníka
  • 15. 10. 2019 – Drogy sú cesta do tmy
  • 16. 10. 2019 – Dni nádeje, ZENIT v programovaní
  • 24. 10. 2019 – exkurzia do múzea holokaustu, Sereď
  • Imatrikulácie – slávnostné prijatie prvákov do cechu študentského
  • Halloween v škole – akcia Žiackej školskej rady
  • 30. – 31. 10. 2019 jesenné prázdniny