Akcie v septembri 2019

  • 9. 9. 2019 – 11. 9. 2019 – Kurz ochrany života a zdravia pre III. B a III. C
  • 12. 9. 2019 – Deň polície – exkurzia pre žiakov vybraných tried
  • 16. – 17. 9. 2019 – ukončenie projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Poľsko 2014 – 2020 Spoznávajme a učme sa navzájom
  • 24. 9. 2019 – divadelné predstavenie Vojna a mier v Bratislave pre žiakov 4. ročníka
  • 30. 9. 2019 o 16:00 – triedne schôdze Združenia rodičov