Naše úspechy 2018/2019

Žiaci našej školy vynikajú v rôznych oblastiach. Na dôvažok, škola má i výborných učiteľov. Stránka obsahuje prehľad školských úspechov v školskom roku 2018/2019.

Anglický jazyk

Biológia a ekológia

Dejepis

Fyzika

Geografia

Chémia

Informatika

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Španielský jazyk

Telesná výchova a šport

Šach

Ocenenia učiteľov a absolventov