Krajské kolo súťaže Vansovej Lomnička

Naše úspechy Život v škole

Gratulujeme Terézii Ševčíkovej z I. A k 1. miestu v krajskom kole 52. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat Vansovej Lomnička v kategórii poézia, ktoré sa konalo dňa 6. apríla v Žiline.

Krajské kolo predstavuje najvyššie ocenenie v kategórii mládeže do 18 rokov, celoštátne kolá sa realizujú len pre starších súťažiacich.

Terke prajeme veľa úspechov v budúcich ročníkoch.