Krajské kolo Matematickej olympiády B, C

Naše úspechy Život v škole

Dňa 2. 4. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B a C. Z našej školy sa na krajské kolo prebojovali štyria žiaci I. B (kategória C) a dvaja žiaci II .B (kategória B). V kategórii B súťažilo 20 žiakov, z nich len štyria sa stali úspešnými riešiteľmi a v kategórii C súťažilo 32 žiakov, z ktorých pätnásti sú úspešnými riešiteľmi.

Výsledky našich žiakov

Kategória B

11. miesto – Samuel Vyletel, II. B
14. miesto – Jakub Haluška, II. B

Kategória C

3. miesto – Maximilián Maliar, I. B
21. – 24. miesto – Nikola Verbová, I. B, Adam Nimohaj, I. B
25. – 28. miesto – Veronika Hanulíková, I. B