Matematický Náboj

Naše úspechy Život v škole

Dňa 22. marca sa v bratislavskom UPC uskutočnila tímová súťaž družstiev v počítaní matematických príkladov Náboj. Takmer tisíc stredoškolákov si počas dvoch hodín zmeralo svoju schopnosť riešiť rôznorodé matematické úlohy. Pracovali v päťčlenných tímoch a veľakrát pri riešení príkladov spolupracovali. Keďže kalkulačky sa v tejto súťaži nesmú používať, výhodou bolo i rýchle počítanie a dobrá znalosť vlastností čísel. Matematický náboj paralelne prebiehal v deviatich ďalších európskych krajinách.

Našu školu tentokrát reprezentovali 4 tímy zložené zo žiakov I. B, II. B, II. D, III. B a IV. B. Najlepšie si počínal tím Seniorov, ktorý sa v celoslovenskom rebríčku 110 súťažných tímov umiestnil na 14. mieste. Tento tím tvorili Dominik Melkovič, Adam Struharňanský (IV. B), Filip Kučerák, Lukáš Málik a Lukáš Šugár (III. B). V juniorskej kategórii sa na 24. mieste zo 120 súťažných tímov umiestnil náš tím v zložení Jakub Haluška, Michal Zeman (II. B), Maximilián Maliar, Adam Nimohaj a Nikola Verbová (I. B).

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Za záujem o matematiku ďakujeme i ďalším zúčastneným súťažiacim z našej školy.

Jana Pekárová