Krajské kolo súťaže Prezentiáda

Naše úspechy Život v škole

V česko-slovenskej súťaži prezentačných zručností Prezentiáda si môžu dvoj- alebo trojčlenné tímy žiakov základných a stredných škôl vybrať jednu z dvoch tém pre svoju prezentáciu. V stredoškolskej kategórii boli tento rok na výber témy Život nie je fér a Tá dnešná mládež.

Začiatok súťaže

Úlohou súťažných tímov je pripraviť atraktívnu a obsahovo bohatú prezentáciu na vybranú tému. Na spracovanie témy majú asi tri týždne od jej vyhlásenia. Odborná porota potom vyberá finalistov postupujúcich do krajského kola. Tento rok postúpil za našu školu do krajského kola súťaže v Banskej Bystrici tím Gary tvorený dvoma žiačkami III. E triedy.

Barbora Fučíková a Mária Kromková vo svojej prezentácii ukázali, aký je život nefér pre ľudí s fyzickým či psychickým postihnutím, i preto, ako málo im rozumie väčšina ľudí, ktorá nemá žiadny hendikep. Skombinovali rôzne štatistiky, fakty a informácie s príbehmi známych osobností trpiacich rôznymi postihnutiami.

Počas súťažného príspevku

Súčasťou Prezentiády je i hodnotenie výkonu prezentujúcich, dodržiavanie očného kontaktu, práce s hlasou, mimikou či gestikuláciou. Obe naše súťažiace zaujímavým spôsobom zapájali do svojej prezentácie samotné publikum. Táto interaktívna forma prezentácie vytvorila v závere veľký priestor pre otázky divákov, ktorých bolo nemálo.

V konkurencii dvanástich tímov si za svoj výkon vyslúžil tím Gary tretie miesto na krajskej súťaži. Barbora a Mária ukázali nielen svoj herecký talent, ale i súcit a empatiu s ľuďmi, pre ktorých život naozaj nemusí byť fér.

Radosť z ocenenia

Ďakujem za výbornú reprezentáciu našej školy.

Jana Pekárová