Celoštátne kolo Geografickej olympiády

Naše úspechy Život v škole

V dňoch 29. – 31. 3. 2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Geografickej olympiády. V kategórii Z súťažilo 32 najlepších žiakov stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska. Počas súťažného dňa riešili viacero druhov testov: vedomostný test, test z anglického jazyka, v multimediálnom teste mali analyzovať nahrávku, ukážku filmu či piesne a prejaviť pritom svoje všeobecné znalosti sveta. V praktickej časti mapovali terén, čítali údaje z mapy a zistené informácie sumarizovali.

Našu školu reprezentoval Jakub Haluška z II. B. Svojím riešením si vybojoval výborné piate miesto v celoslovenskom rebríčku svojej kategórie.

Jakubovi blahoželáme a veríme, že jeho príklad bude motivovať ďalších fanúšikov geografie na našej škole.

Veronika Chrenšťová