Máme rekordný počet absolventov Korešpondenčnej školy ekológie!

Naše úspechy Život v škole

V mesiacoch september 2018 – február 2019 prebiehala celoslovenská súťaž Korešpondenčná škola ekológie (organizátor OZ TATRY). V tomto školskom roku sa do KŠE zapojilo 236 žiakov z celého Slovenska. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 168 žiakov, z toho až 19 žiakov našej školy.

Srdečne blahoželáme týmto zapojeným žiakom:

Damiána Červená a Michaela Drábiková (I. C), Štefan Brežný, Dominika Danková, Katarína Škubová a Miriam Fandáková (II. B), Samuel Beháň, Gabriela Brezániová, Marek Cisarik, Richard Liščák, Simona Mahútová a Alexandra Ondrušová (II. C), Katarína Bukovinská, Simona Cabadajová, Martin Kompiš, Anna Račková, Lenka Skaličanová, Marek Skupeň (II. D) a Jozef Súkeník (III. A).