Physics Masterclasses 2019

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 3. apríla 2019 sa 40 žiakov našej školy zúčastnilo zaujímavej celosvetovej fyzikálnej akcie Physics Masterclasses. Túto akciu na Slovensku zastrešujú univerzity a vysoké školy v ôsmich mestách, celosvetovo sa jej zúčastňuje viac ako 13 000 študentov v 55 krajinách sveta.

Pohľad na prednášajúceho z publika
Z prednášky

J/psi, W bozón, Higgsov bozón, quarky, fotóny, pozitróny… Ak ste si mysleli, že ste práve prečítali zoznam ingrediencií na nejakú veľmi čudnú polievku, tak nie ste veľmi ďaleko od pravdy. Svet je jedna veľká časticová polievka.“

O časticiach sme sa viac dozvedeli na prednáškach Physics Masterclasses, ktoré sa na pôde Žilinskej univerzity konali už pätnásty rok. Zistili sme, že biológ, chemik a fyzik môžu vnímať mikrosvet odlišne, taktiež že 95 % hmotnosti tvorí energia. Ako zavtipkoval prednášajúci, stačí sa trochu schladiť, znížiť energiu častíc a hneď bude na váhe menšie číslo. Ako funguje LHC (Large Hadron Collider), sme sa dozvedeli na nasledujúcej prednáške. Vedeli ste, že pracovníci LHC prispeli svetu napríklad objavom dotykového displeja alebo PET (pozitrónová emisná tomografia)? Dopoludňajší program zavŕšil filozoficko-fyzikálny výklad o kráse vo fyzike.

V publiku žiaci našej školy
V publiku žiaci našej školy

Popoludňajší program sa skladal z dvoch blokov – z analýzy dát z CERN-ovského detektora Atlas a z videokonferencie. Videokonferencie sa zúčastnili žiaci ďalších štyroch škôl vo svete a pracovníci CERN-u, ktorí s nami konzultovali výsledky našej analýzy. Na konci dňa sme z Physics Masterclasses odchádzali síce trochu unavení, ale plní nových poznatkov.

Kristína Glončáková, II. D