Tak toto neprejde – workshop z modernej histórie Slovenska

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 3. apríla 2019 prišlo na naše gymnázium OZ Post Bellum s ďalším zážitkovým workshopom, tentokrát s názvom Tak toto neprejde. Workshopu sa zúčastnili naši maturanti z dejepisu a tiež niekoľko tretiakov, ktorí majú záujem o tento predmet a v budúcnosti sa mu chcú venovať.

Workshop bol zameraný na obdobie komunistickej totality na našom území. Po oboznámení sa so základnými informáciami a historickými medzníkmi sme boli rozdelení do dvoch skupín. Zoznámili sme sa s príbehmi konkrétnych ľudí a na pár hodín sa každý z nás stal členom slovenského disentu. Našou úlohou bolo vytvorenie samizdatového časopisu. Nakoniec sme si naše výtvory vymenili a, zmeniac sa tentokrát na príslušníkov ŠTB, ich články cenzurovali. Po vytvorení ďalšieho samizdatu a jeho cenzúry sme sa stali účastníkmi výsluchu ŠTB. Niektorí z nás boli potrestaní, dostali sa do väzenia, iní museli v zložitej situácii spolupracovať.

Na záver sme spoločne zhodnotili, že ľudia to v tomto období nemali ľahké a aby sa ani táto fáza našich dejín nikdy neopakovala, je potrebné o nej hovoriť. Za tento ďalší pohľad inými očami na našu históriu patrí OZ Post Bellum naše ďakujeme.

Tatiana Piliarová