Zelený svet

Aktivity v škole Život v škole

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 24. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme!

Urbanistický rast, zmena povrchu Zeme a zmena klímy, všetko vyvolané nárastom globálnej populácie, mení zloženie ovzdušia, v ktorom žijeme. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť počasie a podnebie, ale taktiež naše zdravie a funkčnosť ekosystémov. Je potrebné podniknúť kroky, ktorými ochránime nielen seba, ale aj naše životné prostredie. Čo môžeme robiť, aby sa nám zdravšie dýchalo?

Súťažné kategórie

A) Výtvarná a digitálna tvorba

  1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky
  2. Detský animovaný film
  3. Komiks

B) Literárna tvorba
Krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón)

Termín uzávierky súťaže: 28. jún 2019
Viac na stránke súťaže alebo u pani M. Knutelskej.