Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Naše úspechy Život v škole

Gratulujeme Jakubovi GrofoviTerézii Ševčíkovej z I. A za výbornú prezentáciu našej školy dňa 27. 2. 2019 na okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii IV.

Jakub Grof si svojím umeleckým prednesom prózy vybojoval víťazstvo a postup do krajského kola, Terézia Ševčíková sa v umeleckom prednese poézie umiestnila na krásnom 3. mieste.