Vzácna návšteva prezidenta SR

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 12. 9. 2018 sme na pôde nášho gymnázia srdečne privítali vzácneho hosťa – prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý nás poctil svojou návštevou v spoločnosti pani županky Eriky Jurinovej. Pán prezident si vybral práve naše gymnázium, ktoré patrí k tým najlepším v žilinskom kraji. Účelom návštevy pána prezidenta bolo oboznámiť sa so súčasným stavom školstva, konkrétne na našom gymnáziu a diskutovať o pálčivých problémoch, s ktorými školy, ako aj naše gymnázium, zápasia. Rokovanie s členkami vedenia školy a zástupcami z radov pedagógov sa nieslo v duchu „Vráťme úctu vzdelaniu“. Prioritou pána prezidenta však bolo stretnutie sa s mladými ľuďmi – našimi tretiakmi a štvrtákmi, ktorým porozprával zážitky a skúsenosti z vlastného života a následne poskytol žiakom priestor na otázky a otvorenú diskusiu. Na záver vyjadril prosbu, aby sa všetci študenti, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole v zahraničí, vrátili naspäť na Slovensko a pomohli tak našej krajine v napredovaní v rámci EÚ. Ako sám povedal na svojom oficiálnom FB profile „… videl som v Žiline aj veľa pozitívnych vecí. Vynikajúcich pedagógov a študentov gymnázia Veľká okružná ..” Ďakujeme!
Zároveň chceme veľmi poďakovať všetkým pedagógom, pracovníkom a žiakom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení a príprave tohto významného dňa.
členky vedenia školy

Fotogaléria