Gvoboj pre tých, čo majú radi matematiku

Aktivity v škole Život v škole

Gvoboj je niekoľkohodinová súťaž viacčlenných tímov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Každoročná akcia s názvom Gvoboj sa koná v našej škole dvakrát do roka a ma dlhoročnú tradíciu. Vždy ho organizuje matematická trieda. Tento rok máme aj my za sebou náš prvý Gvoboj.

V piatok 9. novembra teda úspešne prebehol prvý tohtoročný Gvoboj. Súťaže sa zúčastnilo 30 tímov z rôznych základných škôl z celej Žiliny. V tomto matematickom boji si žiaci cibrili nielen matematické schopnosti, ale aj spoluprácu, pohotovosť a šikovnosť. Výhry v podobe Rubikovej kocky a medailí nesmeli samozrejme chýbať.

Príklady pokrývali rôzne oblasti matematiky. Celá súťaž pomáha k utuženiu kolektivu, súťažiacich ako aj tohtoročných organizátorov – triedy II. B.

Lucia Kemková, Egor Levashenko, II. B