Oslavujeme 100 rokov!

Aktivity v škole Život v škole

História našej školy sa začala písať v roku 1918, keď vládny zmocnenec Anton Štefánek prebral bývalú maďarskú reálku do správy Československého štátu a na Štedrý večer 24. decembra poveril profesora Antona Mišíka správou reálky. V utorok 13. 11. 2018 oslavovala škola sté výročie svojej existencie.

V dopoludňajších hodinách si talentovaní žiaci pod vedením pani Martinčekovej pripravili kultúrny program pre svojich pedagógov a spolužiakov.

Vypočuli sme si hru na rôzne hudobné nástroje, spev, zamysleli sa počas básne na aktuálnu tému, pozreli sme si scénický tanec, krátku ukážku z pripravovanej divadelnej hry našich školských divadelníkov a zaujímavú prezentáciu z histórie našej školy.

Počas celého programu bolo cítiť vzájomnú súdržnosť, podporu, energiu a priateľskú atmosféru a hrdosť na našu školu. Na záver programu vystúpila bývalá absolventka gymnázia s piesňou We are family, ktorú sme si s ňou nadšene zaspievali.

Večer už patril pozvaným hosťom, bývalým a súčasným pedagógom, absolventom školy, rodičom a sponzorom.

Vo večernom programe účinkovali bývalí absolventi aj súčasní žiaci gymnázia. Postarali sa o príjemnú atmosféru a náladu všetkých prítomných hostí.

Slávnostný galavečer sa niesol v duchu poďakovania všetkým, ktorí tvorili a tvoria históriu nášho gymnázia. Stretla sa tu minulosť s prítomnosťou.

Celý večer bol príjemnou spomienkou pre nás všetkých.

Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a potešili nás svojou prítomnosťou.

Radi by sme sa poďakovali aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto výnimočného večera.