Olympiáda v nemeckom jazyku

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením
pani Kotrbancovej a Lieskovskej.

Výsledky

Kategória 2B

1. miesto Helena Poliaková, IV. A (p. Kotrbancová)
2. miesto Boris Jedinák, III. B (p. Lieskovská)
3. miesto Veronika Valchárová, IV. A (p.Kotrbancová)

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.