Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom si naši najlepší slovenčinári 1. – 4. ročníka preverili svoje znalosti. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií.

Výsledky:

Kategória A (3. – 4. ročník)

1. miesto PILIAROVÁ Tatiana IV. E
2. miesto KOPASOVÁ Karin III. E
3. miesto FUČÍKOVÁ Barbora III. E

Kategória B ( 1. – 2. ročník)

1. miesto SKUPEŇ Marek II. D
2. miesto TICHÁ Dominika II. C
3. miesto GROF Jakub I. A

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole vo februári!
Za predmetovú komisiu SJL J. Medovarská a G. Sklenárová