Olympiáda v anglickom jazyku

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 19. 10. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách. V prvej kategórii – prvý a druhý ročník – súťažilo 23 študentov, v druhej – tretí a štvrtý ročník – 18 študentov.

Víťazi

1. kategória:

1.miesto: Richard Liščák, II. C
2. miesto: Maroš Synák, II. C
3. miesto: Karolína Valentová, II. D

2. kategória:

1. miesto: Adam Labát, IV. B
2. miesto: Róbert Bukovinský, III. E
3. miesto: Veronika Novákiová, IV. D

Congratulations :-).