Študentské voľby 2018

Aktivity v škole Život v škole

Zajtra 23. 10. 2018 budú prebiehať na našej škole „Študentské voľby“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

Voľby sú dobrovoľné a budú prebiehať celý utorok (od 1. po 8. vyučovaciu hodinu) 23. 10. 2018 v riaditeľni školy.

Odvoliť si bude môcť 130 študentov nad 15 rokov, celý deň bude v riaditeľni čakať trojčlenná študentská volebná komisia.

V Študentských voľbách sa volia iba kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o post primátora/starostu a poslancov mestského/miestneho zastupiteľstva v reálnych voľbách.