Smelo na cesty

Aktivity v škole Život v škole

Štatistiky dopravnej nehodovosti sú z roka na rok alarmujúce. Medzi účastníkmi nehôd bývajú často vodiči vo veku našich študentov. Práve tieto skutočnosti sú neustále podnetom k iniciatíve našej školy zúčastniť sa na akcii pod názvom „Smelo na cesty“, ktorá bola určená žiakom stredných škôl z Čiech a zo Slovenska.

Novinkou tohto ročníka bola prezentácia v anglickom jazyku.

Cieľom workshopu bolo stimulovať prirodzené kreatívne a inovačné schopnosti mladých ľudí, rozvoj komunikačných a prezentačných schopností, podporiť tímovú prácu pri riešení nastoleného problému.

Workshop bol realizovaný pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Akcia sa uskutočnila dňa 18. 10. 2018 vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch.

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky z III. D. triedy Zuzana Badíková, Adela Prekopová, Nina Páchniková.

Marianna Barillová