Imatrikulácie očami druhákov

Aktivity v škole Život v škole

Pred posledným októbrovým piatkom sa v prváckych očiach objavila neistota a otázka, čo asi zažijú v tento osudný deň.

Vďaka tímu žiakov z druhého ročníka a ich triednym učiteľkám sa tohtoročné imatrikulácie uskutočnili dňa 26. októbra 2018. Nosnou témou tejto udalosti bolo Slovensko. Telocvičňa bola vyzdobená balónmi, slovenskými vlajkami a rôznymi nápismi. Všetci žiaci prišli oblečení vo farbách slovenskej vlajky a pre každého z nich bola určená úloha, ktorú museli splniť.

Medzi najlepšie disciplíny patrili úlohy pod názvom Čičmany a Tradičný obed, v ktorých žiaci súťažili v „kreslení“ či príprave „obeda“ a aj rôzne ďalšie „športové“ zadania, ktoré sa snažili všetci splniť čo najrýchlejšie a získať bod. Trieda s najväčším počtom bodov za úlohy napokon vyhrala sladké prekvapenie.

Celé imatrikulácie prebehli vo veselej atmosfére. Všetky triedy si pripravili ľudový tanec na vtipné verzie slovenských piesní. Pomedzi úlohy sa premietali videá, ktoré vytvorili druháci z fotiek a rozhovorov z triednych imatrikulácií. Všetci sa príjemne zabavili a užili si to. Nakoniec dostali na pamiatku náramok s nápisom GVOZA je cesta.

Na organizácii imatrikulácií sa podieľalo 25 žiakov. Veľká vďaka patrí najmä Marekovi Spišákovi, ktorý všetko naplánoval, rovnako ako aj ostatným žiakov, ktorí sa na príprave podieľali. Z učiteľského zboru najviac pomohli triedne učiteľky II.D a II.A triedy – pani Priadková a pani Lieskovská.

Anna Gocoliaková, II. D
Foto: Martin Kompiš, II. D