Akadémia Trojstenu plná inšpirácie

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 7. 12. 2018 sa dvadsaťčlenná skupina našich žiakov zúčastnila Akadémie Trojstenu konajúcej sa v priestoroch fakulty FMFI Univerzity Komenského. Každý z nich si mohol vypočuť tri zo šiestich prednášok so zameraním na matematiku, fyziku a informatiku.

Naši žiaci pred bránou sv. Michala
Naša školská výprava pred Michalskou bránou

Prvý prednášajúci ukázal žiakom rôzne perspektívy riešenia úlohy týkajúcej sa extrémov, ktorej korene siahajú hlboko do histórie. Paralelne s touto prednáškou sa účastníci Akadémie zamysleli nad tým, či raz dokáže počítačový program rozhodnúť o správnosti iného počítačového programu. Skúmali netriviálne obrazce z troj-, päť-, desaťbitových programov pre mravca pána Langtona.

Generovanie trás mravca algoritmom
Záver prednášky

Druhá prednáška sa týkala synchronizácie v prírode. Prednášajúci ukazoval, čo všetko je potrebné pre tento jav. Ako veľmi zaujímavý príklad uviedol synchronizáciu určitého druhu svätojánskych mušiek žijúceho jedine v Ázii, kde samičky využívajú synchronizované blikanie na nalákanie samčekov. Ukázal aj mnoho ďalších príkladov, napríklad synchronizáciu metronómov komunikujúcich cez vibrácie či synchronizáciu zemetrasení. Matematickým modelom pre synchronizáciu sú diferenciálne rovnice.

Diferenciálne rovnice v praxi

Tí, ktorých viac zaujíma informatika, sa venovali logike používanej v procesoroch.

Tretia a posledná prednáška oboznamovala o modelovaní materiálov budúcnosti z atómov pomocou počítačovej technológie. Údaje sa pohybovali v nanoveľkostiach a prednášajúca prepojila chémiu, fyziku a informatiku. Zamerala sa na využitie síry v budúcnosti, pretože síra sa pod veľmi vysokým tlakom dá premeniť na vodič, čo by malo v budúcnosti veľké využitie pri likvidácii tzv. sírových kopcov.

Prednášajúci v sále B ukázal prítomným rôzne typy útokov cez internet, šifrovanie údajov a základ algoritmov spojených s otázkami bezpečnosti na internete.

Organizácia Trojsten zároveň prezentovala rôzne aktivity pre stredoškolákov, ktorí obľubujú matematiku, fyziku aj informatiku. Jednou z možností pre tých, ktorí „nie sú kocky, ale trojsten“, je napríklad Letná škola Trojstenu. Veríme, že naši žiaci, ktorí absolvovali piatkovú Akadémiu Trojstenu, budú pokračovať v rozvíjaní svojich znalostí aj prostredníctvom podobných aktivít.

Henrieta Mária Sláviková, III. B
Jana Pekárová