Navštívili sme Múzeum židovskej kultúry

Aktivity v škole Život v škole

Vybraní žiaci 4. ročníka sa v dňoch 12. 12. 2018 a 13. 12. 2018 v rámci výučby občianskej náuky a ich výchovy k tolerancii a zbližovaniu kultúr zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry v Žiline.

V budove bývalej ortodoxnej synagógy, ktorá sa aj v súčasnosti využíva na duchovné účely si prezreli stálu expozíciu judaík. Táto je sprístupnená verejnosti od roku 1996. Väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom Židovskej náboženskej obce Žilina.

Za zaujímavé sprievodné slovo ďakujeme pani Šefčíkovej, sprievodkyni múzea.

R. Saganová