Debatný klub GVOZA

Aktivity v škole Život v škole

Súťažná debata je súťažná vzdelávacia aktivita, kedy sa proti sebe postavia dve strany, reprezentujúce opačný názor na danú tézu a ich úlohou je presvedčiť rozhodcov, ktorá strana má pravdu. Nemôžu si však vybrať, ktorú stranu budú reprezentovať.

Debatné tézy môžu byť napríklad:
„Členstvo v odboroch by malo byť povinné vo veľkých podnikoch.“
„Prítomnosť NATO vo východnej Európe spôsobuje viac škody než úžitku.“
„Obžalovaní z trestných činov by mali mať štátom pridelených obhajcov.“

(zdroj vzorov debatných téz: sda.sk)

Poslaním akademickej debaty je rozvíjanie kritického myslenia a učenie správnej argumentácie.

Debatný klub GVOZA je registrovaný v Slovenskej debatnej asociácii a v súčasnosti pôsobí pod vedením Mgr. Anny Trenčanovej a Richarda Tomku

Prihlasovanie je momentálne uzatvorené a otvorí sa opäť v septembri, avšak ak sa chcete prihlásiť dodatočne, napíšte nám na email rich.tomka@gmail.com alebo Facebook @dkgvoza.

Súbory na stiahnutie:
Debatný klub – plagát 1.pdf