Olympiáda ľudských práv

Aktivity v škole Život v škole

Ľudské práva sú také práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané.

Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov.

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do riešenia úloh spojených s ľudskými právami a slobodami na olympiáde, kde riešia konkrétne úlohy dotýkajúce sa ľudských práv a slobôd.

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Na víťazných priečkach sa umiestnili:

1. miesto – Barbora Fučíková, III.E
2. miesto – Mária Kromková, III.E
3. miesto – Karin Kopasová, III.E