Návšteva z Ministerstva školstva

Aktivity v škole Život v škole

Dňa 11. februára 2019 sme na pôde našej školy privítali delegáciu Ministerstva školstva SR, ktorú tvorili štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová a generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška. Cieľom návštevy bolo informovať žiakov maturitného ročníka o možnosti štúdia so štipendiom na univerzitách v Ruskej federácii.
Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vzdelávania a vedy Ruskej federácie uzavreli v roku 2006 Dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania. K tejto dohode boli neskôr pripojené dva dodatky, posledný v roku 2017. V tomto dodatku sa uvádzajú podmienky na získanie štipendií pre žiakov slovenských stredných škôl so záujmom o štúdium na ruských univerzitách. Jedná sa o odbory jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo, ktoré je možné študovať na MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) a MIPT (Moscow Institute of Physics and Technology).
Žiakom boli poskytnuté základné informácie o školách, o možnosti štúdia v ruskom alebo anglickom jazyku, o finančných nákladoch na bývanie a stravovanie.
Veríme, že poskytnuté informácie rozšírili mnohým žiakom rozhľad a stimulovali ich k racionálnemu prístupu pri výbere univerzít.

Z prednášky tajomníčky MŠ SR