Žiacka školská rada rekapituluje

Aktivity v škole Život v škole

Ako sa už stáva zvykom, aj tento školský rok sme začali na našej škole 26. septembra Európskym dňom jazykov. Zmyslom aktivít v tento deň je poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadriť podporu vzdelávaniu cudzích jazykov. GVOZA sa rozhodla opäť zapojiť. Jednotlivci alebo aj celé triedy sa mali pokúsiť čo najlepšie stvárniť určitú krajinu. Na chodbách bolo tak možno vidieť českých turistov, návštevníkov z Francúzska, z Ruska a napríklad aj futbalistov z Nemecka.

29. október, posledný pondelok pred jesennými prázdninami, patril Halloweenu, ktorého súčasťou bol po prvýkrát aj halloweenský metlobalový turnaj. A keďže si lietanie na metle pýta väčší priestor, celý turnaj sa odohrával medzi jednotlivými triedami v telocvični. Zatiaľ čo metlobalisti chytali pomyselnú zlatú strelu, ostatní študenti mali šancu preukázať svoju kreativitu kostýmom v tematicky vyzdobených priestoroch školy.

V novembri sa vybraní členovia ŽŠR zúčastnili školenia ŽŠR, ktoré poskytla Rada mládeže Žilinského kraja. Prežili sme tvorivé dopoludnie a odniesli si veľa nových podnetov . Veríme, že dokážeme našu prácu v budúcnosti ešte viac zefektívniť. Rade mládeže ďakujeme za túto výbornú skúsenosť.

December sa niesol opäť v duchu viacerých akcií. Prvou z nich bol Mikuláš, a hoci už nie sme malé deti, i tak nás čakalo sladké prekvapenie, ktoré si pre nás prichystali naši štvrtáci. Obdobie Vianoc je čas, kedy viac myslíme na druhých, hlavne tých, ktorí potrebujú našu pomoc. A tak ďalšou akciou boli chutné vianočné koláčiky. Dobrovoľný výťažok tento rok poputoval na OZ U Psej matere – ranč Korňa.

S kalendárnym rokom 2018 sme sa rozlúčili 21. decembra vianočným punčom a poštou. Tento deň nám spríjemnil aj EXIT Tour. Ďakujeme im za koncert a prednášky, ktoré si pre nás prichystali.

Už teraz sa nevieme dočkať ďalších akcií, ktoré sme pripravili v nasledujúcom polroku.
Vaša Žiacka školská rada.

Anna Gocoliaková, Marek Spišák II.D