Vráťme šport do škôl 2018

Projekty

V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja grantového programu „Vráťme šport do škôl 2018“ vypracovala vyučujúca telesnej a športovej výchovy B. Plešivčáková projekt KONDIČKOU KU ZDRAVIU!. Po schválení projektu mohla škola zabezpečiť nákup nového vybavenia do posilňovne – multifunkčnú posilňovaciu vežu, bežecký pás a merače somatických ukazovateľov za viac ako 5000 eur.

Hlavným cieľom projektu je motivácia pre žiakov pravidelne cvičiť na hodinách i vo svojom voľnom čase a ponúknuť žiakom väčšiu variabilitu cvičení na hodinách telesnej a športovej výchovy v posilňovni. V rámci hodín telocviku bude väčší priestor na rozvoj pohybových schopností žiakov a tiež pozitívny prístup k pravidelnému športovaniu u žiakov. V prípade záujmu bude môcť žiaci využívať posilňovňu i mimo vyučovania. Podobne môžu posilňovňu navštevovať aj zamestnanci školy, čím sa zlepší aj ich psychohygiena na pracovisku a bude to mať pozitívny vplyv aj na ich zdravie.

V rámci projektu sa uskutočnia aj špeciálne aktivity:

  1. MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA s besedou o pozitívnom vplyve cvičenia na organizmus a zdravie s Mgr. Martinom Argalášom – kondičným trénerom.
  2. ZREDUKUJ TUK – ZLEPŠÍŠ ZDRAVIE 1 – súťaž pre záujemcov zo strany žiakov pravidelným cvičením sa pokúsiť o zníženie množstva podkožného tuku a predchádzať tak vzniku mnohých chorôb – žiaci, u ktorých dôjde k najvýraznejšiemu zlepšeniu v priebehu 2 mesiacov, budú odmenení produktami zdravej výživy alebo publikáciami venujúcimi sa cvičeniu či zdravému spôsobu života. Žiaci, ktorí majú ešte záujem prihlásiť sa do tejto súťaže, oslovte vyučujúcich telocviku do 5.10.2018.
  3. ZREDUKUJ TUK – ZLEPŠÍŠ ZDRAVIE 2 – obdobná súťaž aj pre zamestnancov školy.

Teší nás, že u žiakov je veľký záujem o zistenie meraní svojich somatických parametrov (hmotnosť, percento tukov, BMI) a veríme, že budú mať snahu aj o ich zlepšenie.

Bibiána Plešivčáková