Európsky certifikát kvality v našej škole

Naše úspechy Život v škole

V rámci aktivít programu eTwinning, medzinárodných partnerstiev škôl, sa v minulom školskom roku v našej škole realizovali dva dlhodobé projekty:
Anna Trenčanová v rámci anglického jazyka s triedou II. E podnikla „kultúrne dobrodružstvo“ (Culture adventure), v ktorom sa žiaci oboznámili s kultúrami Poľska, Turecka, Francúzska, Rumunska, Grécka a Talianska prostredníctvom hudby, športu, módy, stravovania, školských systémov, prírodných a historických krás a národných hrdinov. Projekt prebiehal celý v anglickom jazyku, čo žiakom pomohlo osmeliť sa v každodennej komunikácii v cudzom jazyku, nadviazať priateľstvá a v neposlednom rade prehĺbiť si vedomosti z maturitných tém.
Pod vedením Jany Pekárovej spracovali žiaci I. ročníka rôzne zaujímavé témy zo svojich životov a koníčkov a vytvorili spolu so stredoškolákmi zo Španielska, Talianska, Litvy a Turecka spoločný on-line časopis Teens´ Time. Pri tvorbe časopisu vznikli medzinárodné zmiešané tímy, ktorých členovia mali za úlohu spolupracovať na jednom spoločnom článku pre časopis a zúročiť vlastné skúsenosti a názory. Blogy a neskôr články si navzájom hodnotili, využívali rôzne nástroje webu 2.0 na komunikáciu a výmenu informácií, obrázkov, tajničiek.
Oba uvedené projekty, v rámci ktorých naši žiaci komunikovali s rovesníkmi z iných európskych krajín a spoločne vytvárali digitálne artefakty, získali Európsky certifikát kvality. Naša škola sa tak zaraďuje k školám podporujúcim multikulturalizmus, rúcanie predsudkov a otvorenosť voči iným ľuďom.
Jana Pekárová