Cena Dionýza Ilkoviča pre Ľubomíra Konráda

Naše úspechy Život v škole

Víťazom tohtoročnej Ceny Dionýza Ilkoviča, udeľovanej za rozvoj mimoškolskej činnosti, sa stal PaedDr. Ľubomír Konrád, učiteľ fyziky a matematiky v našej škole. Spomedzi 26 nominácií, kvalitných učiteľov matematiky, fyziky, chémie a informatiky z celého Slovenska vybrala odborná porota práve nášho učiteľa. Cenu si prevzal 7. novembra 2018 počas slávnostného galavečera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Za ostatných 10 rokov pán Konrád intenzívne pracoval s našimi žiakmi nielen na hodinách, ale aj v rámci krúžkovej činnosti. Viacerí z jeho žiakov získali aj vďaka jeho vytrvalej práci medaily v Medzinárodnej fyzikálnej olympiády aj v Európskej fyzikálnej olympiáde. Jeho žiaci trikrát reprezentovali spolu s ďalšími vynikajúcimi stredoškolákmi Slovensko v Medzinárodnej experimentálnej olympiáde.

Žiaci oceňujú na našom učiteľovi fyziky popri odbornosti najmä jeho ľudský a priateľský prístup. Dalo by sa toho spomenúť ešte mnoho, no to najlepšie si i tak odnáša v spomienkach každý jeho žiak.

Pánu učiteľovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu kvalitnú prácu so žiakmi našej školy.

Prečítajte si tiež príspevok zo stránky súťaže.