Úspech na Európskej súťaži mladých vedcov

Naše úspechy Život v škole

Filip Kučerák z III. B úspešne zavŕšil prácu na vlastnej aplikácii Trevo septembrovou účasťou na Európskej súťaži mladých vedcov EUCYS v Dubline. Projekt Trevo: stromy ako výsledok algoritmu simuluje rast rastlín pomocou genetického algoritmu použitého na viacero generácií pôvodnej rastliny. Náš študent získal na prestížnej súťaži, počas ktorej účastníci z 38 krajín prezentovali spolu 88 odborných prác z rôznych oblastí, cenu organizácie PRACE za najlepší počítačový projekt.

Filip bol v súťaži EUCYS 2018 jedným z troch reprezentantov našej krajiny. Veľmi sa tešíme tomu, čo sa mu podarilo a držíme mu palce v ďalšom vynaliezavom objavovaní informatiky a programovania.

Jana Pekárová