Termíny národných porovnávacích skúšok

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa informuje o aktuálnych termínoch SCIO testov – národných porovnávacích skúšok:

Skúška Registrácia Predmety
7. 12. 2019 do 21. 11.  VŠP, OSP, ZSV
8. 2. 2020 2020 VŠP, OSP, ZSV, MAT
7. 3. 2020 2020 VŠP, OSP, ZSV, MAT, AJ
4. 4. 2020 2020 VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ
1. 5. 2020 2020 VŠP, OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, ZSV ES
23. 5. 2020 2020 VŠP, OSP, ZSV, Bi, Ch, ZSV ES

Uzávierky prihlášok a miesto konania nájdu záujemcovia na www.scio.sk. Stránka obsahuje aj ukážky testov rôznych typov.

Slovenská republika

Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Nitra

Prešov

Ružomberok

Žilina

Česká republika

Brno

České Budějovice

Hradec Králové

Jindřichův Hradec

Karviná

Liberec

Mladá Boleslav

Olomouc

Opava

Ostrava

Pardubice

Plzeň

Praha

Ústí nad Labem

Zlín