Debatný klub sumarizuje

Život v škole

Školský rok sa blíži ku koncu a Debatný klub GVOZA má úspešne za sebou svoju celkovo druhú, ale prvú úplnú, debatnú sezónu. Ďalším rokom sme mali možnosť vzdelávať sa zaujímavou formou smerom ku kritickému mysleniu, schopnosti argumentovať, vyjadrovať sa, ale aj počúvať a rešpektovať názory iných. Papierovými počtami sme síce zostali podobne veľkí, zato však účasť na našich stretnutiach výrazne vzrástla a väčšinu našich starších členov nahradili prváci a prváčky.

Sezónu sme odštartovali tesne po Valnom zhromaždení SDA v septembri exhibičnou debatou, kde ste mali možnosť naživo si pozrieť, ako súťažná debata vyzerá (odkaz na článok zo stránky školy). Potom nasledovalo veľké množstvo stretnutí, kde sa naši členovia učili napríklad ako správne vybudovať argument, kedy je vhodné použiť akú debatnú stratégiu, ako narábať s informáciami a dôkazmi a podobne. Debatu samotnú si samozrejme skúšali aj na cvičných debatách, no najviac skúseností každému prinieslo práve 6 turnajov, na ktorých sme tento rok debatovali. Šťastia mal najviac tím GVORZA1, zmiešaný s DK GVARZA, ktorému sa podarilo obsadiť 2. a 4. miesto na regionálnych turnajoch, a teda aj z 2. miesta v stredoslovenskom regióne prvýkrát postúpiť na Finále Slovenskej debatnej ligy, ale tiež odniesť si aj umiestnenia medzi najlepšími rečníkmi daných turnajov.

Nevyhnutnou súčasťou debaty sú však aj rozhodcovia a rozhodkyne, a práve tých sa tento rok nášmu klubu po prvýkrát podarilo vyprodukovať – konkrétne jedného akreditovaného rozhodcu a jednu ašpirujúcu rozhodkyňu, pričom tí rozhodovali spolu až na ôsmich debatných turnajoch.

Našu činnosť vďaka povahe debaty a moderným technológiám nezastavila ani pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá ju len presunula do on-line priestoru.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o debate viac, prípadne ako sa k nám pridať, navštívte našu webovú stránku alebo nám napíšte na dkgvoza@gmail.com.

V neposlednom rade ďakujeme Mgr. Anne Trenčanovej, ktorá naďalej ochotne držala pedagogickú záštitu nad klubom, ale aj OZ GVOZA, vďaka ktorému sme sa mohli zúčastňovať podujatí Slovenskej debatnej asociácie tento rok bezplatne.

Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na vás v debatnej sezóne 2020/2021!

Richard Tomka, II. C
vedúci klubu