Fotografická súťaž Voda nad zlato

Život v škole

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 4. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2020

Tentokrát na tému: Voda nad zlato
Pokúste sa cez objektív „dotknúť“ vody, ktorá pre nás znamená všetko. Na každej kvapke záleží…

Súťažné práce žiakov základných a stredných škôl od 6 do 19 rokov je možné zaregistrovať do 31. júla 2020 prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy – EWOBOX cez www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum, kde nájdete aj propozície súťaže.

Martina Knutelská, koordinátor environmentálnej výchovy