Stredoškolská odborná činnosť: okresné a krajské kolo súťaže

Naše úspechy Život v škole

V súťažnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti, v 42. ročníku tejto celoslovenskej súťaže, našu školu reprezentovalo tento rok 6 talentovaných žiakov 2. a 3. ročníka. V okresnom kole súťaže, ktoré tento rok prebiehalo online a pozostávalo z hodnotenia písomných prác odbornou porotou, súťažili za našu školu Monika Dedičová z II. A v odbore História, filozofia, právne vedy, Romana Vaščáková, Matej Šanta z II. B v odbore Psychológia, sociológia, pedagogika, Branislav Blažek a Nikola Verbová z II. B so svojím tímovým projektom v odbore Učebné pomôcky, didaktické technológie a Marek Skupeň z III. D v odbore Zdravotníctvo.

Obsah prác

Základom stredoškolskej odbornej činnosti je písomná práca. V nej súťažiaci preukáže svoju schopnosť analyzovať vybraný odborný problém, poskytnúť prehľad literatúry, navrhnúť a realizovať vlastný výskum. A napokon zaujať k problému stanovisko, vysloviť záver či vyvolať diskusiu o probléme. Konkrétne svoje výskumné problémy popisujú niektorí účastníci SOČ takto:

Monika: „Viete, čo je to právne vedomie alebo cit pre spravodlivosť? Myslíte si, že trest pre spravodlivosť by sa mal znovu obnoviť? Presne toto boli otázky, ktoré som sa snažila zodpovedať vo svojej práci.“

Matej: „Do akej miery chcú mať ľudia svoje informácie podložené, je už na ich vlastnom zvážení. Všimli sme si, že veľké množstvo našich respondentov sa k dlhšiemu rozmýšľaniu nerozhodlo uchýliť. Ak sa ale nevieme donútiť k overovaniu informácií a ich zdrojov a k logickým úvahám, nemali by sme predkladaným informáciám ani na 100 % veriť.“

Marek: „Na následky ťažkej dopravnej nehody do nemocnice previezli tehotnú ženu a malého chlapca. Lekári však nemajú dostatok krvi pre oboch. Koho by ste zachránili vy? Krvné skupiny vplývajú na každého z nás, sú jedným z preukázateľných faktorov vzniku niektorých ochorení, od ochorení tráviaceho ústrojenstva až po niektoré typy rakovín. Poznanie svojej krvnej skupiny je dôležité, pretože pri záchrane života je každá sekunda rozhodujúca. Ak máme možnosť darovať krv tým, ktorí ju potrebujú, urobme tak!“

Z praktickej časti práce Mareka: zisťovanie krvnej skupiny

Romana vo svojej práci zisťovala úroveň psychohygieny u žiakov prvého ročníka a faktory vplývajúce na duševnú pohodu našich žiakov.

Braňo a Nika vytvárali počítačovú hru zameranú na učenie sa matematiky pre druhákov základnej školy.

Výsledky súťaže

Každý z našich súťažiacich bol v súťaži SOČ nováčikom. No počínali si dobre.

Romana Vaščáková a Monika Dedičová hodnotia skúsenosť s prípravou na súťaž kladne. Istým hendikepom tento rok ostala nemožnosť obhájiť si svoju prácu ústne, nakoľko naši súťažiaci sa na súťaž poctivo pripravovali s kvalitnou prezentáciou. Výsledky Romaninej a Monikinej práce môžu použiť triedni učitelia prvákov alebo vyučujúci občianskej náuky.

Matej Šanta sa v odbore Psychológia, pedagogika, sociálne vedy umiestnil v okresnom kole súťaže na treťom mieste. V rámci práce Ako (ne)naletieť vytvoril originálnu doskovú hru na rozpoznávanie dezinformácií.

Obrázok Tima Taddera k téme Dezinformácie ako upútavka k Matejovej práci

Marek Skupeň sa v odbore Zdravotníctvo umiestnil v okresnom kole súťaže na treťom mieste. Mal možnosť spolupracovať s hematologickou ambulanciou a Krvnou bankou priamo v žilinskej nemocnici.

Tímový projekt Branislava Blažeka a Nikoly Verbovej Hejmat! zvíťazil v odbore Učebné pomôcky, didaktické technológie hneď dvakrát. Braňo a Nika sa stali víťazmi okresného kola súťaže SOČ vo svojom odbore a následne i víťazmi krajského kola súťaže SOČ. So svojou prácou boli nominovaní na celoslovenské kolo súťaže.

Ukážka jednej z aktivít v počítačovej hre Hejmat!

Ďakujem každému zo súťažiacich za rozvíjanie svojej prvej vedeckej práce i prípravu na ďalšie kolá súťaže. Verím, že to bola pre našich žiakov bez ohľadu na ich konečný výsledok obohacujúca skúsenosť.

Tiež by som rada poďakovala školiteľkám prác, ktoré dlhodobo pomáhali a radili žiakom pri návrhu i realizácii vlastného výskumného projektu: MUDr. Marte Kučerákovej, Mgr. Jane Machynovej a PaedDr. Renáte Saganovej.

Jana Pekárová, koordinátorka SOČ