Postup pre maturantov a študentov končiacich štúdium pri odhlasovaní zo stravovania v školskej jedálni

Život v škole
  1. Tí, ktorí nemajú zapožičaný čip zo ŠJ: mailom poslať žiadosť o odhlásenie zo stravovania s číslom účtu na zaslanie prípadného preplatku (jedalen@gvoza.sk)
  2. Tí, ktorí majú zapožičaný čip zo ŠJ: čip môžete prísť vrátiť každú stredu v čase 8.00 – 13.00 hod. do kancelárie ŠJ. Spolu s čipom prineste aj žiadosť o ukončenie stravovania s číslom účtu na zaslanie prípadného preplatku. Dýchacie cesty musíte mať prekryté rúškom, na rukách rukavice a prineste si vlastné pero.

Preplatky na stravnom budú zasielané postupne (podľa doručených žiadostí) v priebehu mesiacov máj a jún 2020.