Ó, mojej matky reč je krásota

Naše úspechy Život v škole

Aj týmito slovami sa prihováral čitateľom náš najväčší slovenský básnik. Na jeho počesť i dnes prebieha recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.

A aké sú výsledky našich žiakov v tejto súťaži?

Gratulujeme Terke Ševčíkovej (poézia) a Jakubovi Grofovi (próza) z II. A k víťazstvu v okresnom kole a k postupu do krajského kola v súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii IV.

diplomy