Aktuálne informácie o koronavíruse COVID-19

Oznamy vedenia školy

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR vydalo v týchto dňoch nasledujúce usmernenie k zamedzeniu šíreniu koronavírusu:

 • ak sa žiaci alebo zamestnanci školy vrátili z oblasti s potvrdeným koronavírusom, musia tieto osoby po dobu 14 dní sledovať svoj stav,
 • ak sa u osoby, ktorá sa vrátila z takejto oblasti prejaví po dobu 14 dní niektorý z príznakov -zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, musí:
  • ostať doma, nechodiť k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu príznaky a riadiť sa jeho pokynmi,
  • v prípade, že lekár rozhodne o hospitalizácii, pošle po takúto osobu sanitku, v nijakom prípade sa takáto osoba nepremiestňuje na pohotovosť alebo infekčné oddelenie samostatne,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže lekár rozhodnúť o domácej liečbe.

V súčasnej dobe sa neodporúčajú výlety, exkurzie do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Ako sa chrániť?

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použite dezinfekčný prípravok na báze alkoholu.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Pri kašľaní či kýchaní používajte na zakrytie nosa a úst jednorazovú papierovú vreckovku.
 • Vyvarujte sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia.
 • V prípade ochorenia sa liečte v domácom prostredí.

Informácie zo Žilinského samosprávneho kraja:

informačný leták
Informácia pre osoby po ceste zo zahraničia
informačný leták